Výsledky schůze PPS

Letošní schůze Pražského svazu softballu proběhla tenhle čtvrtek (1.3.) na Strahově. Kromě volby staronového předsednictva, rozšířeného o Filipa Kolacího (měl by mít na starosti rozvojovou komisi PSS), a schválení rozpočtu na rok 2012 (mírné navýšní startovného jednotlivých soutěží), jsme se zabývali především jednotlivými soutěžemi. A co pro nás konkrétně tedy ze schůze plyne?

Pražský přebor žen PPŽ
Stratovné je 600Kč. Soutěž bude mít 5 účastníků. Hrát se bude turnajovým způsobem, tj. všech 5 týmů se sejde na jednom hřišti, kde si to rozdají každý s každým. Turnaje budou tři. Každý tým tak odehraje 12 zápasů.
Pražský přebor mužů PPM
Startovné je 1200Kč. Vyšší startovné je dáno garancí nezávislých rozhodčích, které zajišťuje svaz. Soutěž má 10 účastníků. Jednotlivé zápasy se budou hrát vícemeně ve všední dny. Výjimku má právě naše chlapské áčko, jehož hracím dnem je nedělní odpoledne. Každý s každým se střetne dvakrát. Áčko odehraje 18 zápasů.
Pražská 1. třída mužů
Startovné je 800Kč. Soutěž má 8 účastníků. Navýšení a přesun týmů ze 2. třídy na 10 účastníků se neschválilo, ale je možné, že tyto přesuny v budoucnu soutěž čekají. Zápasy se zase hrají ve všední dny, s výjmkou zápasů se Sedlčanama, které se odehrají o víkendu. Opět hraje každý s každým dvakrát. Béčko tak čeká 14 zápasu. Hracím dnem našich chlapů je úterý.

Hrubý rozpis soutěží je prý již hotový. Oficiální termínová listina by tak měla být brzy k dispozici.