Nábory do juniorského softballového oddílu

V minulých 14 dnech se dobrovolníci z lobkovického softballového oddílu pokusili šířit slávu jejich oblíbeného sportu a ulovit do svých řad nové duše z řad mládeže. Vydali se na návštěvu do místních vzdělávacích ústavů – jmenovitě na 3. základní školu a Gymnázium Františka Palackého. Nábory proběhly v 8 třídách a byly určeny pro dvě věkové kategorie – 11 – 12 let a 15 – 16 let. V průběhu hodinové prezentace byla každá třída seznámena s lobkovických oddílem a softballem jako takovým, děti si osahaly pálky, míčky a rukavice, zkusily si odpálit ze stativu a zkusily si mezi sebou házet a nezranit se (podařilo se). Závěr každé hodiny zpříjemnila všem zúčastněným improvizovaná softballová hra, která zejména mladší děti nadchla. Tímto děkujeme dohlížejícím pedagogům za jejich laskavé svolení, díky kterému jsme mohli do škol přijít a dětem za jejich poslušnost a nadšení. Doufám, že se nás co nejvíce sejde již brzy na hřišti, resp. v zimním období v tělocvičně.