Softballový kroužek při ZŠ ul. 28. října

Děti z kroužku a jejich rodiče si touto cestou dovolujeme pozvat v neděli 15. října na naše hřiště v Lobkovicích. Bližší informace v pozvánce pozvánka na den s dětmi z kroužku a jejich rodiči.

Na shledanou v neděli…