Softballový kroužek při ZŠ ul. 28. října

Počínaje středou 20.9. se pod patronátem našeho oddílu opět rozbíhá aktivita „tee-ball v družině“. Stejně jako před prázdninami, je tee-ball v družině určen především pro „třeťáky“. Hravou formou se tu děti seznamují se základními herními dovednostmi.

Pro holky a kluky ze 4.-6. tříd jsme pro školní rok 2006/2007 připravili softballový kroužek, který probíhá pravidelně každou středu od 15 do 17 hodin na pozemcích a v tělocvičně ZŠ. Odborně vedou kroužek trenéři softballu s licencí „C“ nebo „B“.

Cena kroužku pro první pololetí tohoto školního roku je Kč 250,-. Podmínkou pro účast v kroužku je zaplacení poplatku a rodiči podepsaný Souhlas s docházkou do kroužku.

Pro případné další informace se na nás prosím neváhejte obrátit na uvedených kontaktech:

Petra Rypková, trenér mládeže, tel. 776 795 719, e-mail: rypkova@mffsoftball.cz

Ondřej Lakomý, trenér, tel. 724 176 770