Merklín 2004

Tak jsme zase absolvovaly Merklín (mám na mysli i nás dvě: olaka a Kelettiho).

Příjezd už v pátek večer byl jistě takticky vyzrálou záležitostí. Skupina A a B (pouze pracovní název) ve složení: 2 matky čekatelky, dvě hráčky čekatelky, jeden mrzák a Barka začaly okamžitě po příjezdu ladit formu. V zápětí dorazila skupina C s řidičkou Věrou, opilým navigátorem Kelettim, jedinou (zatím) netěhotnou a bezdětnou matfyzačkou Madlou a úplně leklou Rybou.

Skupina C v turbofávu s pilotem Majkou ve složení: domácí meruňkovice s RS, která se pod jejím vlivem pokoušela dělat celý víkend s foťákem umění, Efka nabitá porodnickými vědomostmi a touhou a elánem všechny na porod připravit a Blanka. Formu jsme hned od počátku ladily svědomitě, což byl základ ke slušnému výkonu v rámci celého turnaje. Za zmínku tak snad stojí jenom Ryba, která se z klinické smrti probrala až ve středu následujícího týdne.

V soboru ráno dorazily posily z Lobkovic a Getkou a nadhazovačské duo Hana & Hana s Babčou. V prvním zápase proti novému soupeři v PPŽ, Joudrs B, jsme předvedly pochybný výkon, s řadou špeků v poli a vyloženou nechutí cokoliv odpálit. Z podprůměru vyčnívala zejména Madla postižená strnutím osoby a neschopností dosáhnout z té výšky na zem a zaznamenala tak velmi pěknou, 66% pravděpodobnost že míč projde. Error v poli neudělali snad jenom kaučové a několik, na poslední chvíli střídajících, hráček, které na to neměly dostatek času. Na pálce těžila ze svého jediného startu RS a s BA 1,000 obstarala polovinu našich hitů, druhou polovinu pak na třetí pokus Bára.

Po tomto výkonu zvolily obě kaučové taktiku přemlouvání, která vedla v druhém zápase ke slušnému výkonu proti domácímu Merklínu. V něm jsme zaznamenaly o 200% více hitů než v zápase prvním, agresivní nástup na pálku hned přinesl ovoce ve formě několika HB-ček, Madla snížila počet vlastních errorů o 50% a společně s RS dala každá po dvou hitech (Haňa a Efka po jednom), takže jsme už naše vítězství nedokázaly odvrátit. Nadlidský výkon pak oslavily obě trenéři šampaňským, tradičně podávaným v posteli. Taktické druhé místo ve skupině nám tak umožnilo věnovat se důkladnému ladění formy na nedělní zápasy o jeden z bednařských fleků.

V sobotu večer nás opustily všechny čekatelky. Osiřelý tým se nicméně nezalekl nastalé situace a večer probíhal podle již tradičního scénáře s důrazem na dodržování pitného režimu. Některé hráčky předvedly oblíbený trik s griotku a vodkou rozlitou na břiše tzv. „odřená záda“ /(c)Babča/. Ostřílené borci z řad trenérů pak nepřekvapily a zkušeným, léty dřiny a odříkání prověřeným, grifem ukázaly nováčkům, že jim stále mají co říct. Nedostatek sportovního vyžití se projevil velkým zájmem o stolní fotbal a prohlížením žertovných pálkařských záběrů jednotlivých hráček z právě odehraného dne. Při odchodu z hospody se nám ztratila Ryba, která zabloudila ke stolu s osamělými kauči týmu Joudrs B (jejich nadějný mladý tým vydržel u limonády přibližně hodinu) a ještě pod vlivem Efky začala oba nebožáky připravovat teoreticky i prakticky na porod.

V neděli ráno nás čekal souboj s dávným rivalem SaBaTem B. SaBaT volil podobnou formu přípravy jako my, takže se dal očekávat vyrovnaný souboj. Proti silnému soupeři jsme postavily to nejzkušenější, co se našlo. Míru zkušenosti nemohly významně snížit ani skorojuniorky Skippy s Bárou. Comeback na kečru zaznamenala Markéta J. ladící formu právě na tento zápas (po dobrém a vyčerpávajícím výkonu vyčerpaná i odjela). Geniálně postavený line-up (tři z prvních pěti pálkařek zaznamenaly H a pěkným 2B se prezentovaly i další dvě, Majka s Babčou) nás přivedl až k vedení 6:4. Dosavadní vývoj a střídání nadhozu soupeře nás tak šokovaly, že jsme přestaly pálit a v poli se začaly objevovat některé nechtěné jevy. Majka začala zaříkávat míč a přemlouvat ho nahlas, aby šel jinam, což se chvíli dařilo, nicméně pak přestala metoda fungovat, pěkných 66% pravděpodobné chyby si připsala také Barka a to bez přemlouvání. Překvapivě naprázdno vyšla hvězda předchozích zápasů Madla (bez hitu i erroru).

Poslední zápas víkendu o poslední voné místo na bedně s Plzní se vyznačoval pálkařskou převahou našeho týmu (duo Madla-Majka rozbušily nadhoz soupeře, když si Madla připsala 2/3 našich odpalů a Majka 1/3, Getka pak premiérové HB-čko), v poli byla k vidění snad jenom Ryba na devítce a jinak se nic zvláštního nedělo, dokonce ani oblíbená směna smrti, což se dá přičítat nejspíš příliš krátké hrací době zápasu. Pěkný a hlavně rychlý konec zápasu zajistil Síťa autem na 1B v okamžiku, kdy se soupeřův běžící pálkař předčasně radoval po proběhnutí 1B.

Esteticky pěknou a nápaditou krokovou variaci na pálce předváděly odchovankyně Lobkovického softballu (Bára se Skippy), což potom Skippy odůvodnila tím, že má při tom víc síly.

Dodatečně bych rád vypíchnul slušný výkon Efky na kečru a Majky na šortu a pálce a překvapivý výkon Madly v poli i na pálce. Ostatní hráčky naštěstí nepřekvapily, což je příslibem do blížící se sezóny. Celý víkend se pak vyznačoval důsledným přezíráním kaučů na metách, zejména vlastních.

olak